top of page
Groene Geometrische Vormen

Omdat je brein anders mag zijn...

Coaching

Na mijn coaching zal je:

 • Stress en spanning kunnen loslaten

 • Jezelf bevrijden van beperkende overtuigingen en patronen

 • Meer zelfvertrouwen hebben

 • In je eigen wijsheid en kracht durven staan

 • Meer rust ervaren in jouw leven

Praktisch

 • Individuele sessies van 1 uur tot 1,5 uur

 • Op afspraak

 • € 60 voor 1 uur tot 1.5 uur

 • Frequentie van de gesprekken in onderling overleg

 • Online of live in mijn praktijk in DEURNE

 • Indien de afspraak niet wordt geannuleerd op voorhand (minimaal 1 dag), wordt 30 euro aangerekend

Werkwijze

Om gevoelens van stress en angst te ontlopen ontwikkelen mensen vaak allerlei overlevingsstrategieën:

Voor wie?

 • Volwassenen en (jongvolwassenen

coaching
workshops studenten

Workshops studenten
Studeren met dyslexie

Na deze workshop zal je:

 • Inzicht hebben in de werking van jouw (dyslectisch) brein

 • Visuele studeer-strategieën kunnen toepassen

 • ICT-tools kennen die jou ondersteunen bij lezen en schrijven

 • Spanning en stress kunnen loslaten

 • Weten wat werkt voor jou – dingen op jouw manier durven doen

Praktisch

 • In kleine groepjes van maximaal 5 studenten

 • Persoonlijke begeleiding

 • In Deurne of op locatie

 • 5 sessies  

 • Zie agenda voor data

 • Prijs: € 275 per persoon

Voor wie?

 • Studenten middelbare school (vanaf 15 jaar)

 • Studenten hoger onderwijs

Deze workshop kan ook op individuele basis aangeboden worden via coaching

workshop professionals

Workshops professionals
Werken met dyslexie

Na deze workshop zal je:

 • Inzicht hebben in de werking van jouw (dyslectisch) brein

 • Visuele studeer-strategieën kunnen toepassen

 • ICT-tools kennen die jou ondersteunen bij lezen en schrijven

 • Spanning en stress kunnen loslaten

 • Weten wat werkt voor jou – dingen op jouw manier durven doen

Praktisch

 • In kleine groepjes van maximaal 10-12

 • Persoonlijke begeleiding

 • Op locatie

 • 2 dagen  

 • Zie agenda voor data

Voor wie?

 • Professionals in alle sectoren werkzaam

Workshops onderwijs

Workshops onderwijs
 

Na deze workshop zal je:

 • Meer inzicht hebben in de spanningsvelden van omgaan met diversiteit in de klas

 • Meer kennis hebben over de valkuilen en de sterktes van leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen

 • Verschillende perspectieven kennen op breindiversiteit in de klas en de oplossingen die deze perspectieven met zich mee brengen

 • Je bewust worden van jouw eigen denkbeelden en die van jouw collega’s

 • De dialoog kunnen aangaan met jouw collega’s over hoe om te gaan met breindiversiteit in de klas

Praktisch

 • Praktijkgericht

 • Groepjes van maximum 20 deelnemers

 • Halve dag  (maar verdere opvolging is mogelijk )

 • Op vraag van de school

 • Offerte op aanvraag

Voor wie?

Leerkrachtenteams, directie, zorgbegeleiders, CLB-medewerkers, …

bottom of page