top of page
Groene Geometrische Vormen

Omdat je brein anders mag zijn...

Workshops onderwijs
 

Na deze workshop zal je:

  • Meer inzicht hebben in de spanningsvelden van omgaan met diversiteit in de klas

  • Meer kennis hebben over de valkuilen en de sterktes van leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen

  • Verschillende perspectieven kennen op breindiversiteit in de klas en de oplossingen die deze perspectieven met zich mee brengen

  • Je bewust worden van jouw eigen denkbeelden en die van jouw collega’s

  • De dialoog kunnen aangaan met jouw collega’s over hoe om te gaan met breindiversiteit in de klas

Praktisch

  • Praktijkgericht

  • Groepjes van maximum 20 deelnemers

  • Halve dag  (maar verdere opvolging is mogelijk )

  • Op vraag van de school

  • Offerte op aanvraag

Voor wie?

Leerkrachtenteams, directie, zorgbegeleiders, CLB-medewerkers, …

bottom of page